Olimp High Endu :: AriniAudio
Stare i nowe logo AriniAudio

AriniAudio
Od Starego Do Nowego

Rozwój. Ponieważ trzeba lepiej wyrażać siebie. Lubię pierwsze, proste i techniczne logo, które jednak nie odzwierciedla złożoności i wielowymiarowości naszej wspólnej pasji. Czegoś w nim jednak brakowało...

Pierwszy prototyp kabla RCA AcousticStarr, pierwsze i aktualne logo

Technika jest najważniejsza, ponieważ to od niej zależy jakość dźwięku. Pomimo tego technika nie wyraża dźwięku...

Nowe logo powstało po to, aby wyrazić to, czego w HiFi nie widać. Powstało żeby odzwierciedlić muzyczną duszę, która w nas żyje i my nią żyjemy, bowiem bliższa jest ona sztuce niż technice.

Mimo że moja codzienna praca to technika, uważam, że właśnie nowy znak doskonale wyraża ducha AriniAudio i cele jakie przed sobą stawiam.

To Niesłychane! Polecam Tutaj:

Precyzyjnie Strojone Audio :: Individual

Copyright ©  AriniAudio & Individual  od 2009 roku

Prawa Zastrzeżone - Rights Reserved